کتاب اول

کوری

نوشته ژوزه ساراماگو

برنده جایزه نوبل 1998

کوری قصه زندگی آدم هایی ست که واقعیت زندگی شان شبیه جامعه معمول انسانی است.روایتی که در آن حادثه ای ناگهانی به صورت یک بیماری همه گیر و مسری زندگی همه را تحت تاثیر قرار می دهد.اتفاقی که در فضای رئال هیچ گاه رخ نمیدهد.اما جامعه را به سمتی می کشاند که انسان های مدرن امروزی به آن سمت می روند.نوعی کوری همگانی که باعث زیر پا گذاشتن تمام قانون ها،هنجارها و اعتقادات افراد میشود.بوی تعفن تمام شهر را می گیرد،خانه ها غارت می شوند و قحطی و گرسنگی به همه فشار می آورد.هدف همه تلاش برای زنده ماندن است و بس.برای چه ماندن برای  چه تلاش کردن اهمیتی ندارد.تنها زنده باشند نه به قیمت زندگی کردن که زندگی کردن هم نمی تواند برایشان معنی دار باشد.ادم های قصه با کوری تنها می شوند ،خیلی تنها.دیگر حتی خودی هم وجود ندارد زیرا اشخاص دیگری نیستند تا در کنار آن ها خود انسان شکل بگیرد.از درون تهی می شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید