کتاب دوم

مزرعه حیوانات

نوشته جورج اورول

 

چند صفحه اول را که می خوانی گمان می کنی در انتخابت اشتباه کرده ای و کتابی کودکانه به دست داری.اما پس از معرفی مزرعه و حیواناتش وارد فضای قصه میشوی.

داستان فضایی سیاسی دارد و روایت گر چگونگی وقوع یک انقلاب بزرگ است.انقلابی که در ابتدا با تلاش و فداکاری  همه آغاز می شود.همه برای تعالی آن تلاش می کنند.اما حوادث داستان پایان دیگری برای آن ها رقم می زند.به اعتقاد من برای هر کاراکتر داستان مصداقی در ذهن خواننده نقش می بندد.

/ 0 نظر / 7 بازدید